Moleküler Biyoteknoloji Hakkında

Moleküler Biyoteknoloji modern biyolojinin iki önemli unsurunu kendi içerisinde birleştirmektedir: moleküler yöntemler ve bunların teknolojiye dönüştürülmesi. Böylece günümüzün önemli sorunlarına geniş bir yelpazede çözümlerin üretilmesini ve bu çözümlerin endüstride uygulanmasını amaçlamaktadır. Bunların arasında hastalıkların tanısı ve tedavisine dair yeni yöntemler, biyokaynakların çevre ve enerji problemleri için verimli kullanımı ve biyolojik potansiyelin gıda ve kimya sanayisi için değerlendirilmesi bulunmaktadır.

Eğitim ve öğretimde bölümümüzün birincil hedefi öğrencilerin biyolojinin modern dallarında genel ve sağlam bir altyapıya kavuşmalarıdır. Dolayısıyla „Moleküler Biyoteknoloji“ lisans programında bu doğrultuda ağırlıklı olarak biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, hücre biyolojisi ve mikrobiyoloji, biyoenformatik ile biyoteknoloji dersleri verilmektedir. Bunun yanında teknolojinin ihtiyaç duyduğu sayısal beceriler ve mühendislik ayağı fizik, matematik ve programlama gibi derslerle tamamlanarak pekiştirilmektedir. Ayrıştırıcı özelliklerden birisi başta Potsdam Üniversitesi olmak üzere partner üniversiteler ile yapılacak düzenli değişim programları ile araştırma ve eğitimde hedeflenen yüksek derecedeki Almanya bağlantısıdır.

Araştırmalarımız ağırlıklı olarak tıbbi biyoteknoloji alanındadır. Bu alanda özellikle mikrobiyel enfeksiyonlardan nörodejeneratif hastalıklara uzanan bir yelpazedeki insan hastalıklarına dair yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

Merkezi Eğitim Laboratuvarları

Üniversitemizdeki eğitim laboratuvarları, müfredatların içeriklerinin gerekli kıldığı şekilde gerekli tüm deneylerin yapılmasını öğrencilere sağlayacak şekildedir. Müfredattaki her bir dersin uygulama konuları tek tek ele alınmaktadır. Laboratuvar donanımları TAÜ öğretim üyeleri ve iş birliği yapılan Alman üniversitelerinin öğretim üyelerince, birlikte tayin edilmektedir.